Privacyverklaring Computerherstel.nl

Privacyverklaring Computerherstel.nl

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Computerherstel.nl

U leest op dit moment de privacyverklaring van Signco B.V. h.o.d.n: Computerherstel.nl te Nieuw Lekkerland, hierna te noemen “Computerherstel.nl”. Computerherstel.nl is gespecialiseerd in het verlenen van hulp bij alle voorkomende computer problemen of reparaties.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Computerherstel.nl verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Indien u niet wenst dat Computerherstel.nl uw gegevens verzameld, laat het ons dan gerust weten en neem direct contact met ons op!

Computerherstel.nl
Contactpersoon: Elbert Dekker
West Kinderdijk 122c
2953 XW Alblasserdam
T: 085 7922879
E: info@computerherstel.nl

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Computerherstel.nl. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Computerherstel.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Computerherstel.nl. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.
 2. Contact opnemen
  Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Computerherstel.nl via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 3. Analytics:
  De website van Computerherstel.nl verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
  Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
 4. Ontvangers
  De gegevens die Computerherstel.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  1. Mailchimp
   De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
  2. Microsoft Office 360 Outlook
   De e-mail van Computerherstel.nl wordt gehost bij Microsoft via Office 365. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.
  3. Mijn Domein: website
   De website en back-ups van de website worden gehost bij Mijn Domein. Gegevens die jij achterlaat op de website van Computerherstel.nl zijn op de servers van Mijn Domein opgeslagen.
 5. Opslag gegevens
  Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Computerherstel.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
 6. Het versturen van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u namelijk uitschrijven wanneer u wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@computerherstel.nl.
 7. Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met Computerherstel.nl via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 8. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Computerherstel.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Computerherstel.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Daarnaast is het domein van Computerherstel.nl ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Uw Rechten

 1. Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Computerherstel.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Computerherstel.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Computerherstel.nl. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht
  Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Computerherstel.nl opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Computerherstel.nl al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Computerherstel.nl vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Computerherstel.nl niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wilt u niet dat Computerherstel.nl uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
  Het gebruik maken van deze rechten kan via info@computerherstel.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Computerherstel.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Computerherstel.nl via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Computerherstel.nl de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Computerherstel.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Computerherstel.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Computerherstel.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Computerherstel.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Computerherstel.nl
Contactpersoon: Elbert Dekker
West Kinderdijk 122c
2953 XW Alblasserdam
T: 085 7922879
E: info@computerherstel.nl

Computerherstel.nl voor al uw computerproblemen